• info@duitsedrogistinhuis.nl
  • Grootste assortiment
  • Btw-nummer: NL002501404B70
  • KvK-nummer: 73811157
  • info@duitsedrogistinhuis.nl
  • Grootste assortiment
  • Btw-nummer: NL002501404B70
  • KvK-nummer: 73811157

Wick Vapo Pads Menthol, 7 St

€ 9,29
incl. btw, excl. levering
Op voorraad

Beschrijving

Wick Vapo Pads Menthol, 7 stuks

Wick Vapo Pads Menthol, 7 St

De VapoPads zijn geurende pads met essentiële oliën die ook geschikt zijn voor het verlichten van hoest en verkoudheid. Ze zijn compatibel met alle door Wick aanbevolen luchtbevochtigers, inhalators en de Vapo plug.
Humidifier en Vapo plug - plaats gewoon een pad in het apparaat en het pad geeft tot 8 uur lang kalmerende, rustgevende dampen af, voor een vrije ademhaling. Inhalatoren: vul het apparaat met warm kraanwater en voeg een kompres toe voor een licht ademhalingsgevoel.

Waarschuwingen

Pad kan verstikkingsgevaar opleveren. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P102 Buiten bereik van kinderen bewaren. P302 + P352 Na contact met de huid: met veel water wassen. P305 + P351 + P338 Bij aanraking met de ogen: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen. P333 + P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: medische hulp inroepen. .